Vilka kan få bidrag?

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för

1. utbildning av barn, som förlorat en förälder

2. utbildning av barn, som drabbats av annan traumatisk händelse

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verksamhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.

Inför beslut om bidrag utgår styrelsen från barnens behov.