Kontakt

Stiftelsens sekreterare bereder och verkställer styrelsens beslut.

Alla ansökningar skall matas in med dator i stiftelsens ansökningssystem på adressen
www.sbus.se, se under fliken Ansökan.
Ansökan som kommer in med vanlig post behandlas inte utan återsändes till avsändaren.

Adress
Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse
c/o Lars-Erik Rastin
Lekstorpsvägen 19
443 41 Gråbo.

Sekreterarens telefonnummer:
0709-99 60 15 (vardagar kl 10 – 17).

Om du inte får kontakt med sekreteraren per telefon, använd gärna e-post. Det är det säkraste sättet att nå honom.

Sekreterarens e-postadress:
larserik.rastin@gmail.com