Stiftelsen avslutar sin verksamhet vid årsskiftet 2022-2023. Ansökningar kan därför inte längre göras.
Ansökan om bidrag

För att bidrag skall beviljas för höstterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 30 september. För att bidrag skall beviljas för vårterminen måste ansökningen vara inlämnad senast den 28 februari.

Den som sökt senast den 30 september kommer i november att få skriftligt besked med vanlig post.

Sparbanksstiftelsens Barn- och Ungdomsstiftelse tillämpar ett webbaserat ansökningssystem. Ansökan görs alltså med dator. Läs igenom instruktionerna nedan innan du påbörjar din ansökan. Pappersansökningar som kommer in skickas tillbaka.

Anmäl bankkonto till Swedbanks kontoregister, se nedan. Ta fram alla efterfrågade uppgifter innan du påbörjar din ansökan. Man kan nämligen inte spara en påbörjad ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Allt material som tillhör en ansökan skall lämnas i själva ansökningen eller som en elektronisk bilaga. Om inte barnets bankkonto anslutits till Swedbanks kontoregister beviljar styrelsen inget bidrag. Det blir alltså avslag på ansökningen då.

Om du behöver hjälp med ansökningen, ta kontakt med skolan eller med en datorkunnig person. Du kan också ta kontakt stiftelsens sekreterare med e-post under adressen larserik.rastin@gmail.com.

Gör så här:

 1. Ladda först hem intygsblanketten genom att med markören peka på denna rad och sedan begära utskrift på egen skrivare.
 2. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i blanketten och ange bl a årtal för faderns eller moderns död. Detta görs enklast med vanlig kulspetspenna.
 3. Gå till rektor, kurator eller skolsköterska och be att få uppgifterna bestyrkta.
 4. Skanna in blanketten till en pdf-fil. Det finns numera program, så kallade appar, i mobiltelefoner och surfplattor, som kan användas för att skanna in intyget. Ett exempel på en sådan app: CamScanner. Många skolor hjälper till med att skanna in intyg.
 5. Vårdnadshavaren eller den gode mannen skall öppna ett bankkonto i barnets namn. Stiftelsen sätter in beviljat bidrag på detta konto. (Banken kopplar vid utbetalning av bidrag ihop stiftelsens personnummer på eleven med personnumret för bankkontot.) Det är vårdnadshavaren som disponerar pengarna. Om vårdnadshavaren eller den gode mannen vill att den omyndige skall kunna ta ut pengar skall detta skrivas in som ett villkor för kontot. Vissa banker har ett s k Ungdomskonto som per definition ger en ungdom rätt att disponera medlen på kontot. Vårdnadshavaren eller den gode mannen avgör om detta är lämpligt.
 6. Anslut bankkontot till Swedbanks kontoregister. Anslutningsnumret för Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse är 18280. Anslutningen görs av vårdnadshavaren eller den gode mannen. Om barnets bankkonto inte har anslutits till kontoregistret när styrelsen sammanträder kommer ansökningen att avslås, vilket innebär att inga pengar beviljas. Alla bankkonton hos banker i Sverige kan anslutas. Gå in på ett på ett Swedbankskontor och tala om vilket bankkonto du vill ansluta. Se till så att bankkontot inte har överförmyndarspärr. Vid besöket på banken skall vårdnadshavaren, den gode mannen eller den särskilt utsedde vårdnadshavaren legitimera sig och visa handling som visar föräldraskap eller förordnande.
 7. Kom tillbaka till denna sida och gå vidare till ansökningsformuläret via knappen som är märkt Till formuläret längst nere till höger. Först få du samtycka till stiftelsens databehandling av lämnade uppgifter.
 8. Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter på sidan 1.
 9. På sidan 2 kontrollerar du dina inmatade uppgifter. Här bifogar du även din inskannade intygsblankett och eventuellt andra bilagor.
 10. Om du vill bifoga ett dokument med flera sidor skall det skannas in till en och samma fil.
 11. En handling som bifogas ansökningen elektroniskt får vara på högst 10 MB. Skanna in intyg med lägre upplösning om du inte kan bifoga på grund av för stor fil.
 12. Dessa filtyper kan bifogas:
  .pdf
  .doc, .docx, .txt, .rtf
  .ppt, .pps, .pptx, .ppsx
  .xls, .xlsx
  .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp
 13. Observera att tif-filer inte kan bifogas
 14. Tryck på knappen ”Slutför”
 15. Skriv ut en kopia av ansökningen till dig själv. I ansökningskopian får du bl a uppgift om ärendenumret.

Märk, att man inte kan spara en påbörjad ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle!

Nedanstående länk är bruten eftersom vi inte tar emot ansökningar längre.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret »