Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien. 

Stiftelsen kommer inom något år att avsluta sin verksamhet. Skälet till detta är att pengarna som 2005 ställdes till förfogande för bidragsgivning snart är slut.

Styrelsens sammansättning:

Birgit Hansson, Sparbanksstiftelsen Skåne, ordförande
Liv Hahne, Sparbanksstiftelsen Upland
Lena Holm, Majblomman
Kojo Ansah-Pewudie, Rädda Barnen
Lars-Erik Rastin, som även är stiftelsens sekreterare. E-postadress: larserik.rastin@gmail.com

 

Stadgar.

Registreringsbevis 2021-02-25

Årsredovisningen för år 2020.