Göte Bernhardsson

Göte Bernhardsson, Göteborg, har avlidit i en ålder av 76 år. Närmast anhöriga är hustrun Brittmo, barnen Jonas och Josefin samt barnbarnen Caesar och Thiara.

Göte Bernhardsson var en stark och kompetent ledare med stor integritet. Samtidigt var han en generös person med förmågan att skapa en positiv stämning och sammanhållning. Hur många generaldirektörer i svensk statsförvaltning kunde som Göte efter en lång dags konferens ta fram dragspelet och med sång och musik sprida glädje bland deltagarna?

Göte kom från Örnahusen på Österlen, dit han gärna återvände på somrarna. Han studerade i Lund, startade sin yrkesbana på TCO i Stockholm, fortsatte sedan på SCB och i den parlamentariska sysselsättningsutredningen på 1970-talet.

1979 kom han till AMS, blev snart befordrad till länsarbetsdirektör, först i Gävle sedan i Malmö. 1990 utsåg regeringen honom till generaldirektör för Arbetsmarknadsverket, som han ledde under åtta år. 1998 utsågs han till landshövding i Västra Götaland och bidrog under tio år med all sin kraft till utvecklingen av regionen.

Vi, som har skrivit dessa minnesord, samarbetade med Göte under hans år som länsarbetsdirektör och generaldirektör. Hans ledarskap sattes på stora prov i början av 1990-talet när effekterna av 1980-talets spekulationsekonomi skapade en djup kris. Arbetslösheten steg till en för Sverige hög nivå. Verket fick en bredare och svårare roll och den arbetsmarknadspolitiska arsenalen utökades. Götes teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans med hans stora intresse och engagemang blev en tillgång för verket. Han försvarade och skapade förståelse för uppdraget och resurserna.

Vissa områden ägnade han särskild uppmärksamhet. Rehabiliterings- och kulturområdena hörde till dem. Han lyfte fram analys och vetenskapliga slutsatser inom arbetsmarknadspolitiken. Han väckte intresse och förmedlade sina kunskaper. Detta skapade tillit internt och förtroende externt.

Götes kraftfulla framtoning, förstärkt med ett personligt kroppsspråk, ingav respekt samtidigt som han kunde visa medkänsla och omsorg. Göte var hedrad över att ha fått uppdraget som generaldirektör för AMV: ”bland det viktigaste man kan arbeta med i vårt samhälle”. Göte Bernhardsson blev en av de stora i svensk arbetsmarknadspolitik.