Stiftelsen har avslutat sin verksamhet.

Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien. 

Stiftelsen avslutar sin verksamhet vid årsskiftet 2022-2023. Skälet till detta är att pengarna som 2005 ställdes till förfogande för bidragsgivning är slut. Ansökningar kan inte göras längre. Stiftelsen har delat ut 45,6 milj kr i bidrag.

Styrelsens sammansättning:

Birgit Hansson, Sparbanksstiftelsen Skåne, ordförande
Liv Hahne, Sparbanksstiftelsen Upland
Lena Holm, Majblomman
Kojo Ansah-Pewudie, Rädda Barnen
Lars-Erik Rastin, som även är stiftelsens sekreterare. E-postadress: larserik.rastin@gmail.com

 

Stadgar.

Registreringsbevis 2021-02-25