Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.

 

Styrelsens sammansättning:

Göte Bernhardsson, Sparbanksstiftelsen Väst, ordförande
Liv Hahne, Sparbanksstiftelsen Upland
Lena Holm, Majblomman
Kojo Ansah-Pewudie, Rädda Barnen
Birgit Hansson, Sparbanksstiftelsen Skåne.
Sekreterare:
Lars-Erik Rastin
larserik.rastin@gmail.com

Stadgar.
Registreringsbevis 2015-04-23.


2016-01-12

Om ni inte har fått en utbetalning som utlovats i ett skriftligt meddelande ber vi er tala om detta genom att skicka uppgift om personnummer och namn på barnet med ett mail till stiftelsens sekreterare: larserik.rastin@gmail.com. Sekreteraren tar kontakt med Swedbank Stiftelsetjänst i Göteborg. Vi meddelar er sedan resultatet av vår utredning.