Sparbanksstiftelsernas

Barn- och Ungdomsstiftelse

Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse har till uppgift att lämna bidrag till barn, som förlorat en förälder. Bidrag kan också lämnas till barn, som på annat sätt drabbats av traumatisk händelse.

Stiftelsen bildades 2005 efter flodvågskatastrofen i sydostasien.

 

Styrelsens sammansättning:

Göte Bernhardsson, Sparbanksstiftelsen Väst, ordförande
Liv Hahne, Sparbanksstiftelsen Upland
Lena Holm, Majblomman
Kojo Ansah-Pewudie, Rädda Barnen
Birgit Hansson, Sparbanksstiftelsen Skåne.
Sekreterare:
Lars-Erik Rastin
larserik.rastin@gmail.com

Stadgar.
Registreringsbevis 2015-04-23.


2016-03-15

Utbetalningar har nu skett till dem som i tidigare beslut av stiftelsen beviljats bidrag, som skulle betalas ut i mars 2016.

Barn- och Ungdomsstiftelsens styrelse beslutade den 17 mars 2016 vilka som skall få bidrag på de nya ansökningar som kommit in. Alla som sökt får ett skriftligt beslutsmeddelande med posten. Det är vår ambition att meddelandena skall skickas och att utbetalningarna skall göras i slutet av mars månad. På grund av påskhelgen kan dock en fördröjning uppstå så att meddelanden och utbetalningar når sökandena först några dagar in i april månad.